POMOC PRAWNA ONLINE

FUNDACJA PRAWO DLA OBYWATELA
80 - 376 Gdańsk
Czerwony Dwór 20/72

Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przesłanych informacji przez wolontariuszy Fundacji Prawo dla Obywatela.

Przekazane informacje będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby udzielenia pomocy prawnej. Informacje przekazane Fundacji nie będą w żadnej części udostępniane innym podmiotom i instytucjom (z wyłączeniem uprawnionych organów państwowych ale tylko na ich uprawomocnione żądanie).

Po zakończeniu procedury udzielania pomocy prawnej Klientowi Fundacji przysługuje prawo do żądania usunięcia wszelkich informacji, które przesłał Fundacji.