NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowym i głównym obszarem działalności Fundacji jest udzielanie porad prawnych osobom fizycznym, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz organizacjom pozarządowym. Ponadto wolontariusze Fundacji zajmują się projektowaniem i opiniowaniem aktów prawnych, zarówno tych stanowionych na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Cele działalności Fundacji są wyrażone przez statut – są  realizowana przez:

 1. Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich osobom fizycznym oraz organizacjom pozarządowym,
 2. Podejmowanie prawnych i obywatelskich inicjatyw edukacyjnych oraz badawczych,
 3. Upowszechnianie wiedzy o prawie wśród osób niezamożnych, studentów, uczniów oraz seniorów,
 4. Propagowanie dobrych praktyk na rynku usług prawnych,
 5. Rozwiązywanie problemów społecznych,
 6. Promowanie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów,
 7. Podejmowanie inicjatyw na rzecz pozytywnych zmian w polskim systemie prawnym,
 8. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania praw przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. Propagowanie powszechnej znajomości praw i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli,
 10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne,
 11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.