STANDARDY DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Fundacji, kierując się potrzebą zapewnienia wysokich standardów usług świadczonych przez Wolontariuszy oraz zgodnością z przepisami prawa, dbając o wartości przyświecające Fundatorom Fundacji przyjął, że:

a) Obszarem działalności Fundacji jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska,
b) Pomoc prawna świadczona w ramach działalności Fundacji jest nieodpłatna,
c) Fundacja zapewnia niezbędną poufność w ramach świadczonych usług,
d) Fundacja zapewnia bezpieczeństwo dokumentów powierzonych przez klienta; nie przyjmuje oryginałów dokumentów,
e) Przed przyjęciem sprawy Fundacja informuje klienta o zasadach świadczenia pomocy prawnej przez Fundację, a w szczególności o tym, że sprawę będzie prowadził wolontariusz,
f) Wolontariusz Fundacji nie może odmówić złożenia zeznań oraz odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu,
g) Fundacja nie prowadzi spraw, w których działał lub działa adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy,
h) Porady udzielane są na piśmie, lub, na życzenie klienta, w formie ustnej,
i) Fundacja prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji o udzielonych poradach prawnych, gwarantujący zminimalizowanie ryzyka powstania konfliktu interesów.